Imaginature Ltd иска одобрение за полеви опити на ГМО гипсофила в Кения

Imaginature Ltd е компания, специализирана в отглеждането на цветя за отрязан цвят. Наскоро фирмата е кандидатствала за одобрение от Националния орган по биобезопасност (National Biosafety Authority (NBA)) в Кения за открити полеви опити, свързани с отглеждането на ГМО гипсофила в страната. Обикновено цветята на гипсофилата, известна още като „бебешки дъх“ са бели на цвят и се използват в цветни аранжировки и букети. Новите генетично модифицирани сортове притежават чужди генетични елементи от моделното растение Arabidopsis, което е дало възможност за развитието на нова окраска на цветовете достигаща от тъмно пурпурно към червено до светло розово. Създадените цветя са насочени към американския пазар. Продуктът е разработен в сътрудничество с Инспектората по растителна защита на Кения (Kenya Plant Health Inspectorate Services (Kephis)) и Земеделската и животновъдна научна организация на Кения (Kenya Agricultural and Livestock Research Organisation (Karlo)) под надзора на NBA. В публично известие, издадено от NBA, се съобщава, че заявлението е в процес на научно-обосновано разглеждане от страна на NBA, регулаторни агенции и независими експерти и че разглеждането има за цел да гарантира, че промените в тези цветя нямат неблагоприятно въздействие върху хората, животните и околната среда.

Кения в момента е водещ производител и износител на цветя за американския и европейския пазар. Миналата година Кения реализира 133 658 тона цветя за отрязан цвят, което е увеличение в сравнение с 122 825 тона през 2015 г. Около 100 000 души работят в компании свързани с производството на цветя в страната.

Източник: Crop Biotech UpdateDaily Nation

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page