CRISPR-Cas9 отключва устойчивостта към мозаечния вирус в китайското зеле

Вирусът на мозайката по ряпата (TuMV), потивирус, сериозно застрашава реколтата от китайско зеле. Съществуващите изследвания показват, че гените на еукариотния фактор за иницииране на транслация (eIF), като eIF(iso)4E, играят основна роля в резистентността към TuMV при Arabidopsis.

Изследователите са използвали техниката за редактиране на генома CRISPR-Cas9 при китайското зеле, по-специално Brassica rapa, сорт „Сеул“, за да разработят растения, които са устойчиви на TuMV.

Те откриха няколко наследствени мутации в редактираните Т0 растения и получиха Т1 поколения. Установено е в последвалите анализи на eIF(iso)4E-редактираните Т1 растения, че мутациите са прехвърлени към следващите поколения. Тези редактирани Т1 растения имат устойчивост на TuMV. Когато са инокулирани с TuMV, растенията от див тип показват ясни вирусни симптоми в рамките на една седмица, докато редактираните растения показват устойчивост.

Ye-Rin Lee et al. (2023) CRISPR/Cas9-mediated gene editing to confer turnip mosaic virus (TuMV) resistance in Chinese cabbage (Brassica rapa), Horticulture Research 10 (6), uhad078, https://doi.org/10.1093/hr/uhad078

Източник: Biotech Updates

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page