CRISPR-Cas9 за получаване на богат на каротеноиди ориз без маркерни гени

Изследователи от Калифорнийския университет съобщават за прилагането на CRISPR-Cas9 за безмаркерно насочено вмъкване на касета за биосинтез на каротеноиди на две места в оризовия геном. Резултатите са публикувани в сп „Nature Communications“.

Насоченото вмъкване на трансгена в избрани места от генома на растението е желан вариант за подобряване на растенията, вместо случайни вмъквания с помощта на конвенционални методи. Повечето случаи на насочено вмъкване на гени в растения разчитат на наличието на селективен маркерен ген в касетата за вмъкване и относително малки фрагменти от ДНК. Изследователите прилагат оптимизиран CRISPR-Cas9 метод, за да вмъкнат голяма касета за повишаване на съдържанието на каротеноиди в оризовите растения без маркери и без това да влияе на физическите характеристики и добива на ориза.

Секвенирането на целия геном разкри липсата на не целеви мутации от Cas9 в създадените растения. По този начин, проучването предоставя доказателства за потенциала на целево вмъкване на гени без маркерна ДНК в ориза с помощта на генно редактиране, което би могло да бъде средство за генетично подобряване на ориза и други културни растения.

Dong, O.X. et al. Marker-free carotenoid-enriched rice generated through targeted gene insertion using CRISPR-Cas9. Nat Commun 11, 1178 (2020).

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page