CRISPR за създаване на ориз с ниско съдържание на глутелин за пациенти с фенилкетонурия и бъбречни заболявания

Изследователи от Китай разработиха ориз с ниско съдържание на глутелин, използвайки системата за редактиране на гени CRISPR-Cas9. Техните открития са публикувани в списание „Plant Science“.

Пациентите с хронични бъбречни заболявания и фенилкетонурия трябва да консумират ориз с ниско съдържание на глутелин. Така една от целите на селекционерите на ориз е да създадат високодобивни сортове ориз с нисък глутелин и приятен вкус.

Изследователският екип използва CRISPR-Cas9, за да редактира едновременно до 7 гена, участващи в производството на глутелин в ориза. Резултатите показват, че две от деветте редактирани линии имат значително по-ниско съдържание на глутелин, което дори е по-малко от сорта LGC-1 с ниско съдържание на глутелин. Тези две линии също имат еднакви агрономични характеристики като дивия тип, което показва техния потенциал като нови сортове или родителски материал за селекция на ориз с ниско съдържание на глутелин.

Chen et al. 2022 Efficient breeding of low glutelin content rice germplasm by simultaneous editing multiple glutelin genes via CRISPR/Cas9.  Plant Science 324, 111449

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page