Учени предлагат нова стратегия за повишаване на добивa при ориз

Оризът осигурява изхранването на около три милиарда души по целия свят и производството му трябва да бъде в крак с нарастващото глобално население. Идентифицирането на гени, които повишават добива и подобряват състава на зърното е много важно. Учени предлагат нова стратегия за увеличаване на добива при ориз чрез увеличаване на размера и теглото на зърното. Резултатите от изследванията са публикувани в списание „The Plant Journal“ и е подаден международен патент.

Изследователската група е идентифицирала протеин, ACYL-COA-BINDING PROTEIN2 (OsACBP2) от ориз (Oryza sativa), който при свръхекспресия в трансгенен ориз увеличава размера и теглото на зърното с 10% и увеличава добива от зърно. Биомасата на OsACBP2-свръхекспресиращи трансгенни оризови зърна надвишава контрола с над 10%. OsACBP2 е липид-свързващ протеин, който свързва липиди като ацил-CoA естери, основните прекурсори в синтеза на масло в семената. OsACBP2 е обещаващ не само за увеличаване на размера на зърното и теглото, но и за подобряване на хранителната стойност на зърното – с 10% увеличение на липидното съдържание на оризови трици и цели семена.

Тъй като OsACBP2 води до увеличаване на съдържанието на масло, както и на размера и теглото на трансгенните оризови зърна, се очаква прилагането на тази технология при ориза да донесе полза за селското стопанство чрез увеличаване на добива и подобряване на състава на зърното, за задоволяване на  нуждата от повече храна. Освен това, тъй като маслото от ориз се счита за изключително ценно, тъй като съдържа биоактивни вещества, за които се съобщава, че понижават холестерола и притежават антиокислителни, антиканцерогенни и противовъзпалителни свойства, тази технология, ако се прилага при други земеделски култури, не само ще спомогне за продоволствената сигурност, но и за повишаване на  хранителната стойност на зърнените храни.

Ze‐Hua Guo et al, The overexpression of rice ACYL ‐ CoA ‐ BINDING PROTEIN 2 increases grain size and bran oil content in transgenic rice, The Plant Journal (2019). DOI: 10.1111/tpj.14503

Източник: Phys.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page