CRISPR за създаване на ябълки, устойчиви на огнен пригор

Erwinia amylovora, бактерията, причиняваща болестта огнен пригор при ябълката, предизвиква инфекцията си чрез DspA / E ефектор, който взаимодейства с чувствителния протеин на ябълката MdDIPM4. Изследователите използват системата за генно редактиране CRISPR-Cas9, за да създадат дефектен MdDIPM4 протеин, който е въведен в ябълката (сорт Гала и Златна превъзходна) чрез Agrobacterium tumefaciens. Резултатите са публикувани в сп. „Journal of Plant Biotechnology“.

Получени са общо 57 трансгенни линии с 75% ефективност на редактирането. Седем редактирани линии със загуба на функция на MdDIPM4 протеина, са изложени на огнен пригор и резултатите показват значимо намаляване на чувствителността към заболяването в сравнение с контролата. Стратегията, основана на рекомбинационната система FLP / FRT, индуцирана от топлинен шок, е приложена за отстраняване на Т-ДНК областта, съдържаща експресионни касети на редактиращата машина и селективния маркер в тези редактирани линии с намалена чувствителност към болестта.

Резултатите от изследването показват разработването и прилагането на CRISPR-Cas9 за създаване на генно редактирани ябълки с минимална следа от екзогенна ДНК.

Pompili et al. 2019 Reduced fire blight susceptibility in apple cultivars using a high‐efficiency CRISPR/Cas9‐FLP/FRT‐based gene editing system. Plant Biotechnology Journal.  https://doi.org/10.1111/pbi.13253

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page