Уникална пшеница повишава усвояването на фосфор и други минерали от храната

Учени от катедра Молекулярна биология и генетика, Университета на Орхус, Дания са разработили и патентовали нов тип пшеница, която повишава усвояването на фосфор и други минерали от храната.

Във фуража елементи, като фосфора са здраво свързани в съединения-фитати. Ензима фитаза разгражда фитатите и така освобождава фосфора за усвояване от организмите. Непреживните животни, като прасета, домашни птици (и хора) нямат такъв ензим. Те разчитат на растенията да им осигурят фитаза. Житните растения имат ген, кодиращ този ензим, но той не е достатъчно активен, за да разгради всички фитати в храната. Затова е практика в животновъдството да се добавят ензими към фуражите, но това са допълнителни разходи. Добавянето на ензими не е допустимо в органичните фуражи. Ако животните не усвояват фосфора оптимално, това повлиява техния растеж и здраве.

Учените са открили гени, които контролират ензима фитаза в житните растения. Намерили са и мутантна пшеница, в която гените за ензима се експресират по-силно, отколкото в обикновена пшеница, което води до по-активен ензим фитаза. Уникалната пшеница е оптимизирана и патентована съвместно с Британската компания „Plant Bioscience“ ООД. Името на новата пшеница е HIGHPHY.

Проведено е и изследване с бройлери, като е добавено към храната им HIGHPHY пшеница. Проучването е публикувано през март 2017 в научното списание „Animal“. Резултатите показват, че за фуражи, в които обикновената пшеница е заменена изцяло с HIGHPHY пшеница, е отчетен подобрен коефициент на усвояване на фосфор и калций, в сравнение с фуражи, съдържащи обикновена пшеница и добавка на ензима фитаза.

Следващата стъпка в проучванията е тестване на HIGHPHY пшеницата при прасета и хора.

Източник: Phys.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page