Създадена е царевица без афлатоксини чрез прилагане на биотехнологични подходи

Изследователи от Университета на Аризона намериха обещаващ начин, за да предотвратят загубите на милиони тонове земеделска продукция с гъбична инфекция (Aspergillus sp.), предлагайки начин за повишаване на безопасността на храната, особено в развиващите се държави. Подходът на изследователите е използването на трансгенна царевица, която продуцира малки РНК (рибонуклеинова киселина) молекули, предотвратяващи синтезирането в патогенните гъби на афлатоксини. Това са съединения, които се синтезират като вторични метаболити в патогенните гъби, но са силно токсични и карценогенни за здравето на животните и човека, дори при консумиране в малки количества.

 ©2016 Genetic Literacy Project.
Царевица, инфектирана с патогенни гъби. ©2016 Genetic Literacy Project.

Резултатите от това изследване, публикувани през март 2017г. в сп.  Science Advances, показват че трансгенната царевица инфектирана с гъби потиска нивата на афлатоксините под допустимите граници. Този подход, наречен Индуцирано от Гостоприемника Генно Замълчаване, се основава на предишни изследвания от други учени, които са открили, че в процеса на  инфекция, гостоприемникът и патогенните гъбите си обменят малки молекули нуклеинови киселини.

Изследователят д-р Шмит обяснява, че тези РНКи  се синтезират постоянно, при развитието на зърната, а не в цялото растение. Когато зърната са в контакт с патогенните гъби, тогава тези РНКи се прехвърлят в гъбите. Те потискат синтеза на афлатоксини в тях, като блокират важен ген от биосинтетичния път на токсините.

Установено е, че модифицираните зърна на царевицата не показват разлики в  морфологията и общия профил на експресия на другите гени при сравняване с немодифцираните.

Приложеният биотехнологичен подход е  начин за намаляване на афлатоксините в царевицата и може да се приложи и при други земеделски култури.

Източник: Phys.org; Science Advances

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page