Създаване на устойчиви на бактериален рак цитрусови култури чрез използване на CRISPR/Cas9

Бактериалният рак по цитрусовите плодове предизвикан от бактерията Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc) причинява значителни щети на индустрията в глобален мащаб. Екип от китайски учени с кореспондиращ автор Xiuping Zou и водещи автори Aihong Peng и Shanchun Chen от Изследователския институт по цитрусови плодове към Китайската академия по селскостопански науки и Югозападен университет в Китай, предлага алтернатива на традиционните методи на селекция за създаване на устойчиви на заразяване цитрусови култури чрез използване на технологията за редактиране на геноми CRISPR/Cas9. Функцията на гена LATERAL ORGAN BOUNDARIES 1 (CsLOB1) е от съществено значение за развитието на заболяването. Геномът на Citrus sinensis Osbeck съдържа поне 3 копия на алела CsLOB1G и едно копие на алела CsLOB1.. Промоторната област на гена и в двата алелa съдържа ефектор-свързващ елемент EBEPthA, който е бил обект на модифициране в рамките на изследването. В резултат на проведените експерименти са създадени шестнадесет линии съдържащи модификации на тази област като при четири от тях (S2-5, S2-6, S2-12 и S5-13) се наблюдава повишена устойчивост към заболяването спрямо дивия тип. В допълнение в две от линиите (S2-6 и S5-13) изобщо не се наблюдават симптоми на заболяването. Резултатите от изследването, които бяха наскоро публикувани в Plant Biotechnology Journal, показват, че редактирането на промоторната област на CsLOB1 чрез използване на технологията CRISPR/Cas9 може да бъде използвано успешно за създаване на устойчиви към бактериален рак цитрусови култури.

Източник: Crop Biotech Update

Цитирана статия:

Peng, A., Chen, S., Lei, T., Xu, L., He, Y., Wu, L., Yao, L. and Zou, X. (2017) Engineering canker-resistant plants through CRISPR/Cas9-targeted editing of the susceptibility gene CsLOB1 promoter in citrus. Plant Biotechnol. J., https://doi.org/10.1111/pbi.12733

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page