Създаване на ориз с високо съдържание на амилоза чрез използване на CRISPR/Cas9

Известно е, че зърнените храни с високо съдържание на амилоза и устойчива скорбяла притежават потенциално полезни за здравето качества. Важен ензим, отговорен за омрежването на скорбялата е ензимът SBE (starch branching enzyme). Изследователски екип с водещ изследовател д-р Yongwei Sun, от китайската академия по селскостопански науки използва технологията CRISPR/Cas9, за да създаде ориз с повишено съдържание на амилоза. За целта учените са предприели провеждане на насочен мутагенез в гените SBEI и SBEIIb при ориз. Получените мутантни линии показват, че докато при SBEI мутантите не се наблюдава промяна спрямо изходния генотип, мутантните линии SBEII показват по-високо съдържание на дълги вериги в неомрежен амилопектин и значително повишено съдържание на амилоза и устойчива скорбяла. Резултатите, демонстриращи възможността за успешно приложение на технологията CRISPR/Cas9 за получаване на ориз с повишено съдържание на амилоза, бяха наскоро публикувани във Frontiers in Plant Sciences.

Източници: Crop Biotech Update, Frontiers in Plant Sciences

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page