Секвенираха генома на слънчогледа

Международен екип учени публикуваха секвенирания геном на слънчогледа в юлския брой на сп. Nature. Резултатите ще подпомогнат бъдещи проучвания за подобряване на устойчивостта на растението и производството на масло.

Известен с красотата си , а също и важен източник на храна, слънчогледът е маслодайна култура, която показва висока приспособимост към климатичните промени, тъй като дава стабилни добиви при различни условия на околната среда, включително суша. Въпреки това, секвенирането на генома на слънчогледа доскоро беше трудно, тъй като той се състои от много сходни, свързани последователности.

Екип учени от Северна Америка и Европа секвенираха генома на културния слънчоглед Helianthus annuus L. Те са провели и сравнитeлни геномни анализи, които разкриват еволюцията на семейство Сложноцветни. Открити са нови кандидат-гени и са конструирани генни мрежи, които контролират времето на цъфтеж и метаболизма на маслото, два важни белега при селекцията на слънчогледа. Установили са, че мрежата от гени, отговорни за времето на цъфтеж е оформена при удвояване на целия геном в близкото минало. Техните резултати показват, че гени , копирани в миналото, могат да запазят своята функционалност и да повлияват същите признаци от интерес и след десетки милиони години.

„Геномът на слънчогледа е с над 40% по-голям от генома на царевицата и е с около 20% по-голям от човешкия геном и неговата много повтаряща се природа го прави уникално предизвикателство за сглобяване „, казва Джон М. Бърк- един от авторите на статията.

Този геном е важен за бъдещи научноизследователски програми, насочени към използване на генетичното разнообразие за подобряване на устойчивостта към биотичен и абиотичен стрес и за производството на масло.

Източник: Phys.org 
Hélène Badouin et al, The sunflower genome provides insights into oil metabolism, flowering and Asterid evolution, Nature (2017). DOI: 10.1038/nature22380

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page