Свръхекспресията на гена на мембранната протонна помпа в ориза позволява по-малко използване на торове

Японски изследователи разработиха метод за едновременно увеличаване на усвояването на хранителните вещества през корените и отваряне на устицата при ориз, за да увеличат добивите при използване на по-малко тор.

Учените създадоха нов сорт ориз чрез свръхекспресия на гена на протонната помпа на плазмената мембрана- OSA1. Мембранната протонна помпа е отговорна също и за отварянето на устиците при растенията, като по този начин увеличава скорост на фотосинтезата. Проведените опити в четири оризови ферми с различни климатични условия показват увеличение на общия добив на ориз с над 30% спрямо дивия ориз с използване на азотни торове.

Изследването има за цел да реши не само проблема с продоволствената сигурност, но и въпросите за свръхпроизводството на въглероден диоксид в околната среда. Това също ще помогне на фермерите да увеличат печалбата си чрез по-високи добиви и ниски разходи за торове.

Zhang, M., Wang, Y., Chen, X. et al. Plasma membrane H+-ATPase overexpression increases rice yield via simultaneous enhancement of nutrient uptake and photosynthesis. Nat Commun 12, 735 (2021).

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page