Ролята на растителната биотехнология срещу SARS-CoV-2

Екип учени от Европа направиха обзор на съществуващите растителни технологии, използвани в момента за борба със SARS-CoV-2, вирусът, отговорен за пандемията COVID-19. Те публикуваха своята статия с цел да покажат технологиите, в които растенията имат основен принос: диагностични реактиви за тестване на вируса, производство на ваксини и антивирусни лекарства за лечение на симптомите.

Статията разглежда три подхода, в които растенията имат роля за борбата срещу COVID-19. Първо- ролята им при диагностичните реагенти в тестовете за откриване на вируси, които са в огромно търсене в световен мащаб. След публикуването на секвеенцията на SARS-CoV-2, информацията, необходима за създаване на рекомбинантни вирусни протеини като диагностични реагенти, стана възможна. Растенията могат да произвеждат тези протеини бързо, в големи мащаби и те да се използват за незабавното разработване на анализи за откриване на серумни антитела при пациенти. Това позволява ускорено производство на така необходимите тестове.

Друга роля на растенията е използването им при разработването на ваксини. Има съобщения за производство на субединични ваксини за сезонен грип и пандемични грипни щамове в растения, по-специално чрез преходна експресия в тютюн. Растенията се използват за производство на антитела, които могат да се използват за пасивна имунотерапия, при която дарени или лабораторно произведени компоненти на имунната система се дават на човек за борба с инфекция или болест. В някои случаи на производство на антитела, най-икономичният вариант е да се направи чрез масово засаждане на трансгенни растения. И накрая, статията разглежда ролята на растенията в производството на антивирусни лекарства. Антивирусните лекарства инхибират цикъла на вирусна репликация, като по този начин забавя инфекцията и дават възможност на имунната система да се пребори с инфекцията. Въглехидрат-свързващи протеини, известни като лектини, от растенията могат да се използват за антивирусни средства. Лектините се свързват с широк спектър от вируси, за да ги инактивират. Подобно на другите две растителни технологии, използването на трансгенни растения може да осигури постоянен ресурс за широкомащабно производство на протеина.

Авторите препоръчват широко използване на растителната технология при разработването на реагенти за тестове, ваксини и антивирусни лекарства. Една от основните пречки за това е, че настоящите стратегии на молекулярното земеделие за справяне с COVID-19 включват транзитна експресия и трансгенни култури, отглеждани в контролирани условия. Въпреки че настоящите разпоредби позволяват на учените да ги използват срещу COVID-19, е необходимо да се преоценят правилата, отнасящи се до ГМО, особено тези в Европа, за да се прилагат при бъдещи пандемии.

Capell et al. (2020) Potential Applications of Plant Biotechnology against SARS-CoV-2. Trends in Plant Science. DOI:https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.04.009

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page