Разкриване на генетична мрежа определяща важни стопански признаци при соята – път към ускорена селекция

Корелациите между различни признаци и взаимодействията между гените представляват съществено предизвикателство пред съвременната селекция. В редица случаи признаци свързани с добива и качеството биват контролирани от сложни мрежи състоящи се от множество локуси. В резултат на това между множество сложни признаци съществува близка връзка водеща до унаследяема ковариация, което допълнително усложнява селекцията.

Наскоро екип от изследователи състоящ се от д-р TIAN Zhixi, д-р WANG Guodong, д-р ZHU Baoge от Института по генетика и биология на развитието при Китайската академия на науките, в сътрудничество с д-р ZHANG Zhiwu от Вашингтонския държавен университет проведе изследване включващо дисекция на генетична мрежа определяща 84 агрономически признака с цел изграждане на теоретична основа за провеждане на молекулярна селекция.

Обектът към който екипът се насочва е соята, която представлява един от основните източници на протеини и растителни мазнини в земеделието.

С цел провеждане на изследването, екипът събира и фенотипира 809 произхода соя от различни части на света в три различни локации в продължение на две години по отношение на 84 признака свързани с растежния период, архитектурата, цвят, развитие на семената, съдържание на масло и протеини. Провеждайки асоциативни изследвания, учените успяват да идентифицират 245 локуса, сред които 95 взаимодействат с други локуси. Екипът идентифицира 14 гена отговорни за синтеза на мастни киселини при соята. Резултатите показват, че 51 признака са свързани със 115 асоциирани локуса като тези връзки отразяват фенотипните корелации. В същото време 23 локуса оказват плейотропен ефект върху различни признаци.

В резултат на проведеното изследване е разработена генетична мрежа от локуси асоциирана с фенотипи, която хвърля светлина върху генетичните връзки при сложните признаци. Получените резултати ще улеснят бъдещи функционални изследвания и молекулярната селекция при соята.

Източник: SeedQuest

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page