Първата подробна карта на протеома на Arabidopsis вече е на разположение

Източник: Уикипедия

Международен изследователски екип, ръководен от учени от Техническия университет в Мюнхен (TUM), изготви първата подробна карта на протеома на моделното растение Arabidopsis thaliana. Екипът е картирал около 18 000 от всички протеини, открити в растението.

Протеините са основните молекулни играчи във всяка клетка. Те са биокатализатори, предават сигнали вътре и между клетките, образуват структурите на клетката и много други. Екипът на д-р Джулия Мергнер и проф. Бернхард Къстър изследвали Arabidopsis, прилагат високотехнологични биохимични и аналитични методи, за да разберат повече за молекулния състав на растението. Екипът е установил, че повече от 18 000 от 27 000 гена на растението съществуват като протеини. Изследването също така е определило къде се намират в растението и приблизителните им количества.

Всички данни са свободно достъпни в онлайн базата данни ProteomicsDB.

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page