Пшеница, ефективно усвояваща азот, разработена с помощта на CRISPR-Cas9

Изследователи от Китайската академия на селскостопанските науки са приложили CRISPR-Cas9 за повишаване на ефективността на усвояване на азот и увеличаване на добива при пшеница. Резултатите са публикувани в сп. „Journal of Integrative Plant Biology“.

Пшеницата е икономически важна култура, която осигурява храна на над 30% от население по света. За да се подобри добивът на пшеница, азотният (N) тор се прилага. Въпреки това, прекомерното внасяне на торове и ниската ефективност на усвояване на азот при пшеницата причиняват замърсяване на околната среда. При ориз are1 мутант показва повишена ефективност на усвояване на азот и по-високи добиви. Изследователите изолират и характеризират ARE1 в пшеницата, след което генерират серия от трансгенни мутантни линии – с частични или тройни нулеви алели taare1 чрез CRISPR-Cas9- мутагенеза на TaARE1. Мутантните линии показват подобрена толерантност към азотен дефицит и увеличен добив на зърно, без никакви дефекти в растежа.

Резултатите предполагат, че манипулирането на ARE1 чрез генно редактиране може да подобри ефективността на усвояване на азот при пшеницата.

Zhang et al. (2021) Increasing yield potential through manipulating of an ARE1 ortholog related to nitrogen use efficiency in wheat by CRISPR/Cas9. Journal of Integrative Plant Biology

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page