Продукцията на слънчоглед в България се очаква да достигне 24 годишен връх през 2017г

По данни на дирекция „Земеделие“ към Европейската комисия, производството на слънчоглед в България се очаква да достигне 24-годишен връх от 2,08 милиона тона през 2017 г.

Прогнозната продукция на слънчоглед в България през 2017 г. е с 15.7% по-висока спрямо предходната година, което е най-високият процент на нарастване сред държавите членки на ЕС, се казва в доклада на Дирекцията за селско стопанство и развитие на селските райони. През 2017 г. добивът на слънчоглед се очаква да нарасне с 16,7% на годишна база до 2,6 тона на хектар, посочи дирекцията.

Продукцията на пшеница в България се очаква да спадне с 6,4% до 5,25 милиона тона през 2017 г. спрямо 24-годишния връх от 5,6 милиона тона, произведена през 2016 г. Добивът на пшеницата се очаква да нарасне с 0,4% до 4,8 тона на хектар през тази година.

Очаква се България да произведе 2,8 милиона тона царевица през 2017 г., което е с 25,4% повече в сравнение с предходната година. Добивът на царевицата се предвижда да е с 25,1% по-висок през 2017 г достигайки 6,8 тона на хектар.

 

Продукция в тонове

Промяна в проценти Добив в тонове за ha Промяна в проценти
Слънчогледово семе 2,082,000 15.7 2.6 16.7
Рапица 474,000 -6.6 2.9 -2.9
Пшеница 5,247,000 -6.4 4.8 0.4
Ечемик 580,000 -18.7 4.3 -2.4
Царевица 2,783,000 25.4 6.8

25.1

Източник: SeedQuest

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page