Премахване на придобитата устойчивост на вредители към генетично модифициран памук

Насекомите вредители, които се адаптират към генетично променените култури, са сериозен проблем за земеделието по света. Ново изследване, публикувано в списанието “Proceedings of the National Academy of Sciences “ разкрива успеха на изненадваща стратегия за борба с този проблем: Кръстосването на генетично променен памук с генетично непроменен памук, намалява устойчивостта на розовия червей по памука (Pectinophora gossypiella).

Изследването е резултат от дългогодишно сътрудничество между учени от Университета на Аризона и от Китай. Повече от 11 години те изпитват над 66 000 ларви на розовия червей по памука от 17 полета в 6 провинции в Китай.

Има създадени ГМ-соя, царевица и памук, които произвеждат белтък, изолиран от почвената бактерия Bacillus thuringiensis, или Bt, които убива вредителите. Тези Bt белтъци се считат за безопасни за околната среда, тъй като не са отровни за човека и дивата природа. Те се използват за пръскане от биопроизводителите повече от 50 години и в ГМ Bt- култури, засадени от милиони фермери по света на повече от 1 билион акра земя от 1996г.
За съжаление, без взимането на адекватни мерки неприятелите могат да развият бързо устойчивост към Bt-токсина.

Основната стратегия за намаляване на устойчивостта на вредителите към Bt културите цели да увеличи преживяването на чувствителни насекоми чрез използването на убежища от растения, които не произвеждат Bt-токсин. Въпреки, че убежищата могат да намалят адаптирането на насекомите към Bt културите, оптималното пространствено разположение на убежищате на е изяснено. Създаването на убежища причинява краткосрочни икономически вреди за производителите, затова те обикновенно се налагат със законови регулации.

Засаждането на подобни убежища с памук без Bt токсин предотвратява появата на устойчивост на розовия червей по памука към Bt памука в САЩ повече от десетилетие. В Индия, обаче въпреки сходните законови изискванията за засаждане на растения-убежища, фермерите не се съобразяват с тях и розовият червей по памука е развил устойчивост.

Находчивата стратегия, приложена в Китай, включва кръстосване на Bt-памук с памук, непроизвеждащ Bt-белтък, следва кръстосване на полученото първо хибридно поколение и засяване на второто поколение хибридни семена. Това осигурява случайно смесване в полетата на 75% Bt-памук редом с 25% памук без Bt. Честотата на устойчиви неприятели на полето нараства, преди прилагането на този подход и след това намалява след широкото му приложение. Въпреки увеличения процент на не-ГМ-памук в полетата, резултатите показват 96% подтискане на розовият червей по памука и 69% намаляване на пръскането с инсектициди.

За разлика от другите стратегии за управление на устойчивостта, които изискват законови регулации, производителите приемат тази стратегия доброволно, поради нейните очевидни предимства-по-добри добиви, по-ниски разходи за семена и инсектициди.

Източник: Phys.org

Peng Wan el al., „Hybridizing transgenic Bt cotton with non-Bt cotton counters resistance in pink bollworm,“ PNAS (2017). doi: 10.1073/pnas.1700396114

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page