По-безопасни картофи, получени чрез CRISPR-CAS9

Стероидните гликоалкалоиди (SGAs) са токсични метаболити, които се срещат в растения от семейство Картофови (Solanaceae). Картофите съдържат стероидните гликоалкалоидите α-соланин и α-хаконин, които се синтезират от холестерол. Изследователският екип от Университет в Кобе Училище по селско стопанство, Япония, ръководен от Акиама Риота, има за цел разработването на линии картофи с по-малко или никакви SGA чрез редактиране на генома.

Учените прилагат CRISPR-Cas9 технология за унищожаване (нокаут) на гена CYP88B1 в картоф. Генът участва в по-късен етап от биосинтетичния път на стероидните гликоалкалоиди и се експресира заедно със SGA биосинтетичните гени. CYP88B1-нокаут картофите не натрупват стероидни гликозилиди. Освен това, в тях се наблюдава натрупване на стероидни сапонини, важни съединения във фармацевтичната промишленост, като резултат от намаляване на синтеза на SGA.

Akiyama et al. 2017 Plant Growth Regulation https://doi.org/10.18978/jscrp.52.2_92

Източник: ISAA

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page