Получаване на домати без семе на основата на партенокарпия и използване на геномно редактиране чрез CRISPR/Cas9

Партенокарпията при градинарските култури е важен белег със съществено значение за различни индустрии свързани със земеделието, както и за качеството на храната. Екип от учени с водещ автор Risa Ueta от университета на гр. Токушима в Япония разработи стратегия за селекция на партенокарпия при домата на основата на системата за геномно редактиране CRISPR-Cas9. Резултатите от изследването бяха публикувани в сп. Scientific Reports.

Екипът използва системата CRISPR-Cas9 за генериране на мутации в гена SlIAA9, който е ключов по отношение контрола на партенокарпията. Постигната е ефективност по отношение на индуцираните мутации достигаща 100% в поколението Т0. Последващ анализ разкрива, че в генома на гостоприемника не са били индуцирани мутации извън целевия ген. Създадените мутантни форми показват наличие на морфологични промени във формата на листа, както и наличие на плодове без семена, характерни за доматите получени в резултат на парменокарпия. Получените фенотипни промени в резултат на геномно редактиране са наблюдавани и в следващото T1 поколение.

Системата разработена в това проучване може да бъде използвана за индуциране на партенокарпия при широк кръг от сортове домати, както и при други градински култури.

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page