Полски опит с трансгенни дървета в Швеция

Трансгенните хибридни трепетлики, засадени през 2014 г., бяха анализирани, за да се определи колко добре се справят с увреждания от насекоми, гъби, замръзване и други фактори на абиотичен стрес. Дърветата са направени да имат по-висок добив на енергия за производството на биогориво.

Хибридната трепетлика, кръстоска между европейската и американската трепетлика, е известен източник на биогориво в Швеция. Изследователи от Центъра за научни изследвания на растенията Umeå са направили генетично модифицирана (ГМ) хибридна трепетлика, за да подобрят производството на биогорива. Трансгенните дървета показват намалено ацетилиране на ксилана на клетъчната стена, което прави дървесината им по-лесна за усвояване от ензими, за да отделят повече захари, които след това се превръщат в биоетанол. Конвенционалните трепетлики имат силно ацетилиран ксилан, което затруднява обработката им за получаване на биоетанол от дървесината им.

ГМ-трепетликите са преминали полско изпитване в Южна Швеция, при което са били засадени 636 дървета през 2014 г. и са наблюдавани четири години, като са спазвали шведските и европейските правила за работа с ГМ растения. Изследователите доказват, че чрез намаляване на ацетилирането на дървесината е възможно да се подобри твърдата дървесина за биорефинерия. Те наблюдават, че дърветата с ограничена модификация само на дървесината се представят по-добре от тези с модификация в цялото дърво, които са по-податливи на вредители. Учените също така установяват, че намалената ацетилация на клетъчната стена не причинява значителни разлики в растежа и устойчивостта на вредители и болести в сравнение с конвенционалната трепетлика. Следващата стъпка е да се оцени ГМ трепетлика в по-голям мащаб за по-нататъшен отбор на линиии.

Derba-Maceluch Marta et al. (2020) Cell Wall Acetylation in Hybrid Aspen Affects Field Performance, Foliar Phenolic Composition and Resistance to Biological Stress Factors in a Construct-Dependent Fashion. Frontiers in Plant Science 11: 651.; https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00651

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page