Полски опити с генно редактирана пшеница получиха одобрение от правителството на Обединеното кралство

Министерството на околната среда, храните и селските райони на Обединеното кралство (DEFRA) даде разрешение на Ротамстед Рисърч да проведе поредица от полски опити на генно редактирана пшеница.

Пшеницата е редактирана, за да намали нивата на естествено срещаща се аминокиселина аспарагин, която се превръща в канцерогенно вещество акриламид, когато хлябът се пече или препече. Ръководителят на проекта проф. Н. Халфорд каза, че нивата на аспарагин могат да бъдат значително намалени в пшеницата, без да се компрометира качеството на зърното. Това би било от полза за потребителите, като намали количествата на на акриламид от храната, и за хранителните предприятия, като им даде възможност да спазват разпоредбите относно наличието на акриламид в техните продукти.

В лабораторните си експерименти изследователите са успели да „нокаутират“ гена на аспарагин синтетазата, TaASN2. Концентрациите на аспарагин в зърното на редактираните растения са значително намалени в сравнение с нередактираните, като една линия показва повече от 90 % намаление.

Експериментите, базирани в Хартфордшир, ще бъдат първите полски опити на пшеницата, редактирана чрез CRISPR, във Великобритания и Европа.

Raffan et al. 2021 Wheat with greatly reduced accumulation of free asparagine in the grain, produced by CRISPR/Cas9 editing of asparagine synthetase gene TaASN2. Plant Biotechnology Journal

Статия в  Rothamsted Research.

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page