Покана за лекция на проф. Дирк Инзе от Белгия на 30 май 2022 в София

Съвместният Геномен Център (СГЦ) към СУ „Св. Кл. Охридски“, Институтът по физиология и генетика на растенията (ИФГР) при БАН, Агробиоинститутът към Селскостопанска академия и неговият Информационен център по растителна биотехнология, Ви канят на лекцията на проф. Дирк Инзе, директор на Института по растителна биология в Гент, Белгия. Събитието ще се проведе на 30.05.2022 (понеделник) от 16.00 часа в Големия салон на БАН (гр. София, ул. „15 ноември” № 1).

Тема на лекцията: „Генното редактиране е от ключово значение за осигуряване на продоволствието, чрез развитие на екологично и устойчиво към климатичните промени, земеделие“(Gene editing is crucial for providing food security and developing an eco-friendly and climate-resilent agriculture).

Проф. Дирк Инзе е в първата петица на най- утвърдените и цитирани учени в света в растителната молекулярна биология и биотехнология. Като един от най-достойните последоватeли на пионерите в областта на рекомбинантната ДНК технология – Марк ван Монтегю, Джеф Шел и Мари дел Чилтон, той, повече от 20 години е начело на Института по растителна биология в Гент, Белгия.

Всепризнат теоретик, проф. Инзе е в основата на редица фундаментални разработки на института, които много бързо намират и практическо приложение. Те са в основата и на създадената, още през 2007 година, фирма Crop Design, която по-късно се слива с Bayer и така съдейства за превръщането на компанията във водеща световна сила в растениевъдството.

Световно известен като учен, проф. Дирк Инзе е и с активна гражданска позиция. Той многократно критикува пасивното поведение и негативното отношение на Европейските институции към растителната биотехнология още от началото на 21 век! „Не е редно, Европейската наука да създава новите технологии, а след това, държави от другите континенти да ги реализират и да изнасят своите продукти за Европа като храна за животните и човека“. Ето защо, през 2021 година Дирк Инзе създава Европейската организация за Устойчиво земеделие чрез генно редактиране – EU – SAGE (European Union – Sustainable Agriculture via Gene Editing). Активността на тази организация е насочена към промени на европейското законодателство по отношение на новите технологии в растителната селекция. Това би довело и до много по-бързата им практическа реализация. По този начин, Европа и светът ще постигнат устойчивост и стабилност не само на аграрното производство и прехраната, но и на околната среда!

Отдавнашното сътрудничество с проф. Дирк Инзе и неговите колеги даде възможност на българската растителна биотехнология да се развие и да постигне резултати, съизмерими с тези на водещите световни лаборатории. Неслучайно, още през 2010 година , той бе удостоен със званието Чуждестранен член на БАН.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page