Ориз, устойчив на засоляване е създаден в Индия

Учени от Индия, създадоха трансгенен ориз, устойчив на засоляване, който показва нормален растеж и добив на зърно. при оранжерийни условия.

Изследователите използват гени от дивия ориз Porteresia coarctata. Известно е, че този вид, срещаш се в някои части на Южна Азия, е халофит, следователно е богат източник на гени за толерантност към засоляване. Учените са идентифицирали PcINO1 ген, който кодира солеустойчив ензим, синтезиращ инозитол дори в присъствието на сол. Инозитолът е вещество, подобно на витамин, което действа като средство за  на стреса и превключва към пътища, важни за солеустойчивостта. Чрез свръхекспресиране на PcINO1 ген в широко отглеждания сорт ориз indica IR64, учените разработиха нов сорт, който може да издържи до 200 mM сол, или около половината от солеността на морската вода. Според изследователите манипулирането на инозитоловия метаболитен път може да бъде един от начините за борба със солеви стрес в растенията.

Получените резултати са от голяма значения за създаването на нови сортовете растения, които могат да оцелеят в условия на засоляване и сушата, имайки предвид нарастващите опасения и дискусии за глобалните климатични промени.

Mukherjee et al. (2019) Selective manipulation of the inositol metabolic pathway for induction of salt-tolerance in indica rice variety. Scientific Reports 9: 5358

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page