Обзор за създаването и потенциала на генно редактирани плодове и зеленчуци

Изследователи от Китайския селскостопански университет публикуваха обзорна статия за развитието и перспективите на генно редактирани плодове и зеленчуци в списанието „Качество и безопасност на храните“(Food Quality and Safety).

Технологията за редактиране на гени предлага инструменти като CRISPR, TALENs и ZFNs, които позволяват точни промени в геномите на растения или животни за подобряване на качествата им. Прилагането им може да доведа до повишени добиви, по-висока хранителна стойност и повишена устойчивост на стрес. Статията включва списък с генно редактирани плодове и зеленчуци и технологии.

TALENs (transcription activator-like effector nucleases), могат да бъдат проектирани да насочват специфични гени по-точно от ZFNs и това намалява риска от неволни промени в други части на генома. Тази техника е разработила следните продукти: соево масло без трансмазнини и с ниско съдържание на наситени мазнини, подобрена пшеница, устойчива на мана, и картофи, които не покафеняват.

Авторите подчертават, че трябва да се отговори на някои предизвикателства, преди генно редактираните храни да могат да бъдат широко възприети. Те включват изследвания на безопасността, международни регулаторни различия и обществено възприемане и приемане на генно редактираните плодове и зеленяуци.

Zhang and Zhu 2023 Development and prospect of gene edited fruits and vegetables. Food Quality and Safety fyad045; https://doi.org/10.1093/fqsafe/fyad045

Източник: Biotech Updates

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page