Нокаут мутация на SаF/SаM при ориз води до преодоляване на мъжката стерилност при хибриди между подвидовете indica и japonica

Създаването на хибриди между подвидовете indica и japonica при ориза обикновено води до получаване на мъжкостерилни растения, което затруднява използването на хетерозисния ефект за селекция. Локусът Sa се състои от два разположени един до друг гена SaF и SaM, които взаимодействат по между си и водят до абортиране на полена при растения носещи алела на japonica при хибриди japonica-indica. Екип от учени с водещ изследовател Yongyao Xie от Южнокитайския Селскостопански Университет (South China Agricultural University) се опитва да възстанови фертилността при хибриди indica-japonica посредством блокиране на експресията на SaF или SaM.

Използването на РНК интерференция за предизвикване на генно мълчание възобновява фертилността при растения с хетерозиготен Sa локус. Постигайки този резултат, екипът се насочва към създаване на нокаут мутации в SaM и SaF в използваната линия indica, посредством прилагане на технологията CRISPR-Cas9 за геномно редактиране. Получените нокаут мутанти показват нормална жизненост на полена и възстановена фертилност. В допълнение екипът открива наличието на неутрален Sa-n алел в някои линии ориз, който е съвместим с нормалните алели на  indica и japonica.

Резултатите от изследването демонстрират ефективен начин за създаване на съвместими за хибридизация линии ориз посредством геномно редактиране на локуса Sa чрез CRISPR-Cas9 или посредством използване на неутралния алел Sa-n за преодоляване на хибридната мъжка стерилност при селекция на ориза.

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page