Нова захарна тръстика – суровина за производство на биодизел и етанол

Производството на биодизел от растителни масла нараства през последното деситилетие. По-нататъшното увеличение е ограничено от ниския добив на масло на хектар от маслодайните култури. Неотдавна е разработена нова генетично модифицирана захарна тръстика, която натрупва повече захари и липиди в стъблата. Това я прави обещаваща суровина за производството на етанол и биодизел.

Резултатите от анлиза и обработката на трансгенната захарна тръстика бяха публикувани през април 2017г. в списание Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Количеството на липиди е 0.66, 0.93 и 1.34 г/100г сухи стъбла, за нетрансгенната и две трансгенни линии захарна тръстика, респективно. Изследването на липидното съдържание показа, че около 31-33% от всички липиди в ГМ захарна тръстика са триацилглицероли, които са основната суровина за производство на биодизел. При изходната захарна тръстика триацилглицероли са само 5% от липидите.

Чрез обработка на стъблата на захарна тръстика със сокоизстисквачка, около 90% от захарите и 40% от липидите се екстрахират от сока. Отделените захари в сока се ферментират до етанол, а липидите се възстановяват от ферментиралия сок с органични разтворители. Възстановените липиди са 0.3, 0.5 и 0.8 g/100 g сухи стъбла за не-ГМ и двете ГМ линии захарна тръстика, съответно.

Това изследване показва, че трансгенната захарна тръстика е потенциална суровина за производство на биодизел и етанол, но са необходими допълнителни подобрения за комерсиализирането, като увеличаване на количеството на липиди в стъблата и подобряване на ефективността на липидната екстракция. Новата захарна тръстика има потенциал да измести горивата от изкопаеми източници, без нереалистични изисквания за земя.

Източник: Haibo Huang et al, Evaluation of the quantity and composition of sugars and lipid in the juice and bagasse of lipid producing sugarcane, Biocatalysis and Agricultural Biotechnology (2017). DOI: 10.1016/j.bcab.2017.03.003

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page