Национален конкурс за младежко есе „Новите Геномни Техники за по-добър живот! Научено от природата и приложено в лабораторията!“

Конкурсът се организира от Информационният център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София.

Участниците в конкурса са разпределени в две групи: 

I група-ученици от VIII до XII клас

II група- студенти и докторанти

Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема. Оценяването ще се извърши от специално жури.

Есетата изпращайте по електронната поща на адрес pbic@abi.bg, като посочите трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение, населено място

Краен срок: 2 декември 2023г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 11 декември 2023 на уебсайта на Организатора – plantbiotech.bg.

За победителите има награди, които ще им бъдат изпратени по пощата.

Отличените участници декларират съгласието си за публикуване на есетата на сайта на Организатора – plantbiotech.bg.

Участвайте в конкурса!  УСПЕХ!   УСПЕХ!   УСПЕХ!

 

Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени единствено за целите на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page