Най-ярките генно модифицирани растения светят през целия си жизнен цикъл

Списанието „Nature Biotechnology“ съобщава за генетично модифицирани тютюневи растения, които светят ярко през целия си живот. Изследването е проведено от изследователи от Planta и Руската академия на науките.

В сравнение с по-рано съобщаваните светещи растения, тези растения светят 10 пъти по-ярко, видими са с просто око, не е необходимо да се подхранват с химикали, за да продължат да светят. Другите светещи растения са направени с помощта на биолюминесцентни бактерии или ДНК от светулка, но тези растения са създадени с ДНК от биолюминесцентни гъби. Биолюминесценцията при гъбите става чрез превръщане на кафеената киселина в луциферин, съединение излъчващо светлина и води до биолуминесценция. Доказано е, че тази системата за биолумонисценция е ефективна при два вида тютюн, Nicotiana tabacum и Nicotiana benthamiana. Тъй като кафеената киселина присъства във всички растения, като се използва за синтез на лигнин, възможно е този механизъм на светене да бъде разработен и за други видове растения.

Mitiouchkina, T., Mishin, A.S., Somermeyer, L.G. et al. Plants with genetically encoded autoluminescence. Nat Biotechnol (2020). https://doi.org/10.1038/s41587-020-0500-9

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page