Международен екип от учени разкри сложния генетичен код на захарната тръстика

Image by Joseph Mucira from Pixabay

Cложната генетика на захарната тръстика я направи последната голяма култура без пълен и много точен геном. Учени от Франция, Австралия, Чешката република и Съединените щати, ръководени от Обединения институт за генома на Министерството на енергетиката на САЩ (JGI), са разработили и комбинирали множество техники за успешно картиране на генетичния код на захарната тръстика.

Геномът на захарната тръстика е голям и съдържа повече копия на хромозомите, отколкото повечето растение. Захарната тръстика има около 10 милиарда базови двойки, докато човешкият геном има около 3 милиарда. Много участъци от ДНК на захарната тръстика са идентични както в, така и между хромозомите. Това е предизвикателство да се сглобят правилно всички малки сегменти на ДНК, докато се реконструира пълният геном. Изследователите решават пъзела чрез комбиниране на множество техники за генетично секвениране, включително новоразработен метод, известен като PacBio HiFi секвениране, който може точно да определи последователността на по-дълги участъци от ДНК.

Пълният геном улеснява изучаването на захарната тръстика, позволявайки на изследователите да сравняват нейните гени и биосинтетични пътища с тези в други добре проучени култури като сорго или други култури за биогориво. С геномната картата учените са успели да потвърдят конкретното местоположение, което осигурява устойчивост на заболяване от кафява ръжда, което, ако не бъде контролирано, може да опустоши захарна реколта. В бъдеще изследователите могат също така да използват генетичната последователност, за да разберат по-добре многото гени, участващи в производството на захар.

Healey, A.L., Garsmeur, O., Lovell, J.T. et al. The complex polyploid genome architecture of sugarcane. Nature (2024).

Източник: Biotech Updates

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page