Кои сме ние

Plantbiotech.bg е уеб-базирана научна и изследователска информационна страница в областта на растителната биотехнология. Създадена е като част от дейността на Информационния център за растителнa биотехнология към Агробиоинститут (АБИ), София.

Ние сме екип от учени от АБИ, работещи в областта на растителната биотехнология. Нашата цел е да разпространяваме постиженията на растителната биотехнология по света и на българската наука за растенията, в частност сред изследователи, обществото, заинтересовани лица, медии и др. Опитваме се да представим научната информация на страницата на разбираем език за широката общественост.

Plantbiotech.bg е двуезична страница (Английски и Български език). Така се надяваме да привлечем повече българи към науката и очарованието на растенията.

Уеб страницата е разработена с подкрепата на проект STARBIOS2 по програма Хоризонт 2020 на ЕС.