Карта на имунната система при растенията

Изследователи от Джон Инес Център, Англия представят схема на  растителната имунна система с фокус върху имунните рецептори по клетъчната повърхност и вътрешността на клетката.

Статията, публикуван в сп. „Journal of Biological Chemistry“, обяснява понятията в растителната имунна система на читателите от различни научни среди, включително биохимици, структурни биолози и биофизици.

Изследователският екип описва как рецепторите възприемат сигнали от патогени и вредители и инициират имунни отговори. Обединявайки съществуващи концепции с нови открития за структурата и функцията на растителните имунни рецептори, учените представят промяна в разбирането за имунитета на клетъчната повърхност и вътре в клетката, както и взаимодействието им. Това разбиране за растителния имунитет помогна да се дискутира приложението на генното инженерство при растителната имунна система с цел повишаване на защитата на растенията от болести.

Bentham et al 2020 A molecular roadmap to the plant immune system. Journal of Biological Chemistry 295, 14916-14935.

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page