Законодателство за ГМО на ЕС

Правната рамка на ЕС за генетично модифицирани организми (ГМО) се състои от няколко основни елемента:

  • Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда
  • Регламент (ЕO) 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи
  • Директива (ЕО) 2015/412 за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми на своя територия
  • Регламент (ЕO) 1830/2003 относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО
  • Директива 2009/41/ЕO относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия