Интеракривни инструменти за регулацията на генното редактиране по света

Проектът за генетична грамотност (Genetic Literacy Project) е разработил два интерактивни инструмента, които проследяват и индексират генното редактиране и регулирането му в световен мащаб, помагайки да се рзабере как законодателните наредбите могат да насърчат или възпрепятстват иновациите.

Тези инструменти обобщават регулациите на генно редактиране за всяка страна, като представя картина на регулациите и посочва кои продукти и терапии са в процес на разработка. Друга важна характеристика на тракера е информацията за реакцията на критиците на генното редактиране, както и за учените и групите от обществен интерес, които настояват да дадат шанс на технологията.

Индексът на генното редактиране, разработен по проекта, превръща информацията от тракера в количествено измерим индекс за сравняване на даннте между държавите. Може да се използва, за да се покаже кои страни са повече или по-малко консервативни по отношение на регулациите.

Посетете Global Gene Editing Regulation Tracker and Index

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page