Индуцирани с CRISP/Cas9 мутации в гена GmFT2a водят до забавен цъфтеж при соята (Glycine max)

Отглеждането на соя (Glycine max) като втора култура често се свързва с ограничена вегетация преди началото на цъфтежа – проблем, който може да бъде преодолян посредством забавяне на началото на цъфтеж. Наскоро екип от китайски учени от Китайската академия по селскостопански науки, с Yupeng Cai като водещ изследовател, публикуваха статия в Plant Biotechnology Journal засягаща използването на CRISP/Cas9 за провеждане на насочен мутагенез в GmFT2a – интеграторен ген от фотопериодичната регулация на цъфтежа при соята. Авторите използват три sgRNA-Cas9 вектора за генетична трансформация насочени към различни области в гена GmFT2a. Успешният мутагенез е доказан чрез секвениране на всички прицелни области. Т1 растения, които са хомозиготни по нулев алел на гена GmFT2a показват забавен цъфтеж при нормални условия на околната среда в Пекин, Китай. Демонстрирано е, че мутагенизираните локуси се унаследяват стабилно в Т2. Екипът е бил също така в състояние да отбере линии свободни от трансген, които са хомозиготни по конструирания нулев алел на гена GmFT2a, несъдържащи трансгенните елементи налични в Т1 и Т2 поколенията.

 

Източник: Crop Biotech Update

Цитирана статия:

Cai, Y., Chen, L., Liu, X., Guo, C., Sun, S., Wu, C., Jiang, B., Han, T. and Hou, W. (2017), CRISPR/Cas9-mediated targeted mutagenesis of GmFT2a delays flowering time in soybean. Plant Biotechnol J. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/pbi.12758

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page