Изследователи от Университета на щата Айова разкриват генетичен механизъм за контрол на растежа и отговора на засушаване при растенията

Изследователски екип от Университета на щата Айова, воден от Yanhai Yin, професор  по генетика, биология на развитието и клетъчна биология публикува неотдавна статия в Nature Communications разкриваща генетичен механизъм контролиращ развитието на растенията и отговора на засушаване. Според изследователите, двата процеса са свързани като често растенията забавят развитието си, за да запазят енергия за борба със стреса по време на засушаване. Макар това да е известен факт, генетичните механизми регулиращи това взаимодействие не са достатъчно проучени. Откритието на групата на проф. Yin е свързана с идентифицирането на два гена BES1 и RD26, които взаимодействат помежду си в процеса на засушаване. BES1 участва в контрола на растежа, чиято експресия се повлиява от хормони брасиностероиди. BES1 също повлиява експресията на голям брой други гени, което го превръща във важен фактор за регулацията на генната експресия. Генът RD26 се експресира при наличие на засушаване. Авторите демонстрират, че BES1 и RD26 повлияват взаимно експресията си осъществявайки по този начин пряка връзка между процесите на растеж при растенията и отговора на засушаване като уточняват необходимостта от допълнителни изследвания за изясняване на механизма на това взаимодействие. Изследванията са проведени използвайки моделния вид Arabidopsis thaliana.

Източници: Crop Biotech Update, Nature Communications

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page