Изследване финансирано от програмата United Sorghum Checkoff ускорява селекцията при соргото

В резултат на три годишно сътрудничество между програмата United Sorghum Checkoff и DuPont Pioneer бяха открити две линии индуциращи хаплоидизация при соргото. Екип от учени водени от Cleve Franks и Tanveer Hussain от DuPont Pioneer откриха първите линии индуциращи хаплоидизация при соргото, които в момента са в процес на патентоване.

Очаква се двете линии индуциращи хаплоидизация да дадат значителен тласък в селекцията при тази култура с мултифункционално предназначение използвана като зърнена, фуражна и захарна култура. Според Tim Lust, главен изпълнителен директор на програмата United Sorghum Checkoff, „Възможностите за създаване на дихаплоидно сорго представляват значителна стъпка напред в технологията за селекция на сорго“ добавяйки също, че „Тази технология предоставя на селекционерите на сорго мощно средство за разработване на хибриди с висок добив, използвайки технология, от която се нуждаят нашите селекционери, както в САЩ, така и в чужбина“. Изследването е финансирано от програмата United Sorghum Checkoff в рамките на три годишна инвестиция в размер на 800 220 USD.

Според Cleve Franks „Индуциращите хаплоидизация линии открити от DuPont Pioneer ще позволят на селекционерите на сорго да създават завършени инбредни родителски линии в една единствена стъпка“, като „Това би ускорило процеса на селекция чрез потенциално намаляване наполовина на времето необходимо за създаване на нови хибриди“. Соргото е една от петте основни зърнени култури отглеждани по света като САЩ са водещия производител достигайки 597 милиона бушела (около 21 млн m3) през 2015г. Програмата United Sorghum Checkoff си партнира, както с частни, така и с публични селекционерски организации.

Източници: Seedquest, Sorghum Checkoff

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page