Желязото засилва имунната система на ориза

Изследователи от Барселона (CRAG) успешно доказаха, че третирането с желязо помага да се увеличи устойчивостта към гъбaта, предизвикващи припламване при ориза и активира имунния отговор на растението срещу патогена.

Проучването, публикувано в списанието „Rice“, разкрива, че прилагането на  умерено високи нива на желязо на оризовите растения повишава устойчивостта към инфекция от патогенната гъба Magnaporthe oryzae, причиняваща припламване при ориза, най-често срещаното заболяване при ориза, отговорно за големи производствени загуби в световен мащаб.

Използвайки методи за РНК секвениране, изследователският екип откри активирането на няколко гена, свързани със защитата на растенията, когато оризът е третиран с желязо за кратък период от време. В допълнение, наличието на желязо увеличава експресията на гени, свързани със синтеза на фитоалексини, молекули с противогъбична активност, които са способни да инхибират растежа на M. oryzae. Когато са заразени, листата на растенията, третирани с желязо, показват натрупване както на активни кислородни форми, така и на желязо в специфични и локализирани области на заразения лист, които съответстват на входните точки на патогена. Това предизвиква фероптоза – вид програмирана клетъчна смърт завизима от фелчзото в растителните клетки, което ограничава прогресията на гъбата в заразената тъкан, позволявайки на растението да контролира инфекцията само.

Sánchez-Sanuy F, Mateluna-Cuadra R, Tomita K, Okada K, Sacchi GA, Campo S, San Segundo B. Iron Induces Resistance Against the Rice Blast Fungus Magnaporthe oryzae Through Potentiation of Immune Responses. Rice, 25 Dec 2022; 15(1):68 (DOI: 10.1186/s12284-022-00609-w)

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page