Едновременно редактиране на няколко локуса в генома на памук

В наскоро публикувано изследване в списанието Plant Biotechnology Journal, екип от китайски учени с водещ автор Pengcheng Wang от Аграрния университет Huazhong, Ухан, Хубей, Китай, представи успешен опит за едновременно редактиране на няколко локуса в генома на памука. За целта учените са използвали две sgRNA молекули разположени в един вектор. Памукът (Gossypium hirsutum) представлява алотетраплоиден вид със сложен геном, чийто гени са често представени в няколко копия. Обект на редактиране са представлявали два гена: Discosoma red fluorescent protein2 (DsRed2) и GhCLA1. DsRed2 представлява екзоген предварително въведен в генома на изследвания памук и придаващ червен цвят на органите и тъканите, докато GhCLA1 представлява ендоген отговорен за развитието на хлоропластите. Създаденото T0 поколение показало инактивиране на DsRed2 гена и съответно загуба на червеното оцветяване. В същото време 75% от растенията показали албино фенотип индикиращ загуба на функцията на GhCLA1 гена. Получените резултати демонстрират успешното приложение на CRISPR/Cas9 технологията за едновременно редактиране на няколко локуса чрез използване на един вектор при алотетраплоиден вид със сложна организация на генома като памука.

Източник: Crop Biotech Update

Цитирана статия:

Wang, P., Zhang, J., Sun, L., Ma, Y., Xu, J., Liang, S., Deng, J., Tan, J., Zhang, Q., Tu, L., Daniell, H., Jin, S. and Zhang, X. (2017) High efficient multisites genome editing in allotetraploid cotton (Gossypium hirsutum) using CRISPR/Cas9 system. Plant Biotechnol. J., https://doi.org/10.1111/pbi.12755

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page