ГМ – маруля и японско зеле показват антибактериална активност срещу E. coli

Изследователи от Националната академия на науките на Украйна и Номад биосайанс ООД в Германия произведоха генетично модифицирана (ГМ) маруля (Lactuca sativa L.) и мизуна (японско зеле) (Brassica rapa subsp. nipposinica var. laciniata), които синтезират Колицин М (ColM), неантибиотичен антимикробен протеин, открит в някои щамове на Escherichia coli (E. coli).

E. coli отдавна е често срещана причина за заболявания, причинени от храната, водещи до различни заболявания и в някои случаи до смърт. Зелените листни зеленчуци, като маруля и мизуна, са чести източници на инфекции с E. coli, когато са заразени. Изследователите създадоха трансгенни растения чрез Agrobacterium трансформация с вектор, съдържащ ColM гена.

Резултатите от изследването показват, че антибактериалната активност на ГМ- растения се предава в поколенията на ГМ – маруля и мизуна, носещи гена ColM. Това изследване подпомага разработването на ГМ растения, които имат антибактериални свойства за борба с бактериалните хранителни инфекции.

Shcherbak et al. 2023 Accumulation of Colicin M protein and its biological activity in transgenic lettuce and mizuna plants. Front. Plant Sci. Sec. Plant Biotechnology: 14; doi:10.3389/fpls.2023.1271757

Източник: Biotech Updates

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page