Ген подобрява развитието на корените и толерантността към абиотичен стрес при ориза

Учените са открили нов ген в ориза, който насърчава развитието на корените и осигурява толерантност към абиотичен стрес. Генът може да се използва като молекулярен маркер за разработване на ориз, който е толерантен към екстремни условия на околната среда.

Архитектурата и функцията на корените са от съществено значение за растенията, за да получат вода и хранителни вещества от почвата. Въпреки това стресът от околната среда може да повлияе на развитието на корените. Жасмоновата киселина (JA), фитохормон, който контролира растежа на растенията и реакцията на стрес, може да помогне с този проблем, но нейната функция в развитието на корените за адаптивност към околната среда не е напълно проучена.

Изследователи от различни институции в Тайван откриха ген JA Upregulated Protein 1 (JAUP1), който работи заедно с жасмоновата киселина, изпълнявайки различни функции в ориза. JAUP1 индуцира биосинтеза на жасмоновата киселина, която активира серия от гени, свързани с растежа на корените и толерантността към различен стрес при ориза. Повишената експресия на JAUP1 също намалява загубата на добив на зърно, дори при ограничено водоснабдяване, което ще помогне за опазването на водата.

Muzaffar et al. (2024) A newly evolved rice-specific geneJAUP1regulates jasmonate biosynthesis and signalling topromote root development and multi-stress tolerance. Plant Biotechnol. J., pp. 1–16; doi: 10.1111/pbi.14276

Източник: Biotech Updates

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page