Ген за аквапорин от ябълка увеличава размера на плодовете и повишава толерантността към засушаване при домата

Водният дефицит намалява значително растежа и продукцията при ябълките и е в ущърб на качеството и размера на плодовете. Поради тази причина, ефективността в усвояването на водата е от основно значение при отглеждане на ябълки. Едно ябълково дърво с добри земеделски качества трябва да може ефективно да абсорбира и транспортира вода, което не само осигурява по-добра толерантност към сушата, но и гарантира по-голям размер на плодовете и оттам по-високи доходи за производителите. Аквапорините могат да контролира водния транспорт през клетъчните мембрани като променят своето количество и активност. Проучването на молекулярния механизъм за ефективното използване на водата ще създаде възможност за селекция на устойчиви към засушаване ябълкови дървета.

Lin Wang от Китайският земеделски университет (China Agricultural University), заедно с екип от изследователи, експресираха индуцирущия се при засушаване аквапоринов ген MdPIP1;3 от ябълка (Malus domestica) в домат. Получените трансгенни домати притежават повишена толерантност към стрес, показвайки, че загубата на вода в техните листа е по-бавна спрямо дивия тип. В допълнение плодовете на трансгенните домати показват ускорен растеж спрямо нетрансгенните. Размерите на узрелите плодове и свежото тегло на трансгенните домати са също по-големи в сравнение с дивия вид. На клетъчно ниво се забелязва увеличаване размера на клетките.

Експресирането на MdPIP1;3  в домат води до засилена толерантност към засушаване, отчасти благодарение на намаляване на загубата на вода в листата. Трансгенните плодове от домати са по-големи и по-тежки поради по-големите клетки благодарение на по-ефективния воден транспорт през мембраните. Получените резултати предоставят нови възможности за селекция подпомогната от молекулярни маркери с цел получаване на ябълки с големи плодове посредством повишена ефективност в усвояването на водата при наличие на воден дефицит.

Източници: Crop Biotech Update, BMC Plant Biology

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page