Генно редактиране за подобряване на ориз и други земеделски култури

Учените от Калифорнийски университет, Дейвис са приложили CRISPR технологията за генетично инженерство на ориз с високи нива на бета-каротин, предшественик на витамин А. Използваният метод е обещаващ за генетично подобряване на ориза и други земеделски култури. Проучването е публикувано в списанието Nature Communications.

Оризът е основна храна за повече от половината население на света. Златният ориз, генетично модифициран ориз с високи нива на бета-каротин, е одобрен за консумация в повече от пет страни, включително Филипините, където дефицитът на витамин А при децата е широко разпространен.

Конвенционалното растително генетично инженерство използва бактерия или генна пушка, за да прехвърля гени, кодиращи желаните белези, в генома на растението. В това проучване учените използват бактерия, за да вземат гени, произвеждащи бета-каротин и да ги пренесат в генома на ориза. Но тези трансгени могат да се интегрират на произволно място в генома, което може да доведе до ниски добиви.

„Вместо това ние използвахме CRISPR, за да насочим точно тези гени към хромозомни региони, за които знаем, че няма да причинят неблагоприятни ефекти върху организма гостоприемник“, казва първият автор Оливър Донг.

Освен това изследователите успяват точно да вмъкнат много голям фрагмент от ДНК, който не съдържа маркерни гени.

Учените смятат, че постигнатите резултати отварят възможността множеството гени, които контролират желани белези, като например високи нива на бета-каротин, както и устойчивост на болести или устойчивост на суша, могат да бъдат групирани на едно място в генома. Това може значително да намали последващите усилия за селекция.

Dong et al, Marker-free carotenoid-enriched rice generated through targeted gene insertion using CRISPR-Cas9, Nature Communications (2020). DOI: 10.1038/s41467-020-14981-y

Source: Phys.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page