„Генен сандвич“ за повишаване на устойчивостта на пшеница към ръжда

Изследователи от Организацията за научни и индустриални изследвания на Общността (CSIRO), Австралия ръководят международен екип за създаване на пшеница с по-голяма и потенциално по-трайна устойчивост към ръжда, като въвеждат едновременно пет гена за устойчивост.

Този нов подход за изграждане на множество нива на защита ще направи много по-трудно за патогените на ръждата да атакуват успешно пшеницата.

Изследването е насочено към стъблената ръжда, но същата технология може да се използва и за жълта ражда и листна (кафява) ръжда, както и при различни сортове пшеница за повишаване на устойчивостта им. Приемането на тази нова технология за устойчивост също би било ценен инструмент за интегрирано управление на вредителите, намалявайки нуждата от фунгициди на земеделските производители.

Luo, M. et al. A five-transgene cassette confers broad-spectrum resistance to a fungal rust pathogen in wheat. Nat Biotechnol (2021). https://doi.org/10.1038/s41587-020-00770-x

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page