Връзки

Агробиоинститут, Селскостопанска академия

Селскостопанска Академия, България

STARBIOS2– проект по програма Хоризонт 2020 на ЕС

Министерство на земеделието и храните, България

Министерство на околната среда и водите, България

Министерство на образованието и науката, България

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

Българският контактен център на Европейски орган по безопасност на храните (EFSA)

https://gmoanswers.com -уеб страница, в която може да зададеш всякакви въпроси за ГМО и да получиш отговори от експерти. Страницата е само на английски език.