Вещества от корените на царевица влияят върху добива на пшеница

Снимка WikimediaImages от Pixabay

Изследователи от Института по растителни науки към Uниверситета в Берн, Швейцария са показали, че специализирани метаболити, секретирани от корените на царевицата, влияят върху качеството на почвата и в някои полски опити този ефект увеличава добивите на пшеница, засадена след царевица в същата почва с повече от 4%.

От предишни проучвания на изследователите е известно, че бензоксазиноидите – естествени съединения, които царевичните растения отделят през корените си – променят състава на микроорганизмите в почвата и следователно влияят върху растежа на растения, които ще растат в тази почва. Настоящото проучване изследва дали тази връзка растения-почва се появява и при реални условия на земеделско отглеждане.

По време на двугодишен полски опит първоначално се отглеждат две линии царевица, само една от които освобождава бензоксазиноиди в почвата. След това са отгледани три сорта зимна пшеница на различните почви. Изследователите открили, че е възможно отделянето на бензоксазиноиди да подобрява покълването и да увеличава братенето, растежа и добива на културите.

Gfeller V, Waelchli J, Pfister S, Deslandes-Hérold G, Mascher F, Glauser G, Aeby Y, Mestrot A, Robert CAM, Schlaeppi K, Erb M. 2023. Зависещите от растението вторични метаболити обратни връзки растение-почва могат да подобрят добива в областта. eLife. 12: e84988 https://doi.org/10.7554/eLife.84988

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page