Международен екип от учени разкри сложния генетичен код на захарната тръстика

Cложната генетика на захарната тръстика я направи последната голяма култура без пълен и много точен геном. Учени от Франция, Австралия, Чешката република и Съединените щати, ръководени от Обединения институт за генома на Министерството на енергетиката на САЩ (JGI), са разработили и комбинирали множество техники за успешно картиране на генетичния код …

Учени променят растителния микробиом, за да предпазят от болести ориза

Изследователи от Университета на Саутхемптън, Китай и Австрия успешно проектираха микробиома на растенията за първи път, за да подобрят здравето на културите чрез увеличаване на присъствието на добри бактерии в растенията. Резултатите от статията, публикувана в сп. „Nature Communications“, биха могли да намалят нуждата и зависимостта от пестициди, които обикновено …

Ген подобрява развитието на корените и толерантността към абиотичен стрес при ориза

Учените са открили нов ген в ориза, който насърчава развитието на корените и осигурява толерантност към абиотичен стрес. Генът може да се използва като молекулярен маркер за разработване на ориз, който е толерантен към екстремни условия на околната среда. Архитектурата и функцията на корените са от съществено значение за растенията, …

Резултати от Националния конкурс за младежко есе „Новите Геномни Техники за по-добър живот! Научено от природата и приложено в лабораторията!“

На 2.12.2023. приключи Националния конкурс за младежко есе „Новите Геномни Техники за по-добър живот! Научено от природата и приложено в лабораторията!“.   БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА И ИНТЕРЕСА!   Класиране на есетата: I група-ученици от VIII до XII клас: I място – Георги Андреев Бояджиев, 10 клас, Втора АЕГ …

CRISPR-Cas9 отключва устойчивостта към мозаечния вирус в китайското зеле

Вирусът на мозайката по ряпата (TuMV), потивирус, сериозно застрашава реколтата от китайско зеле. Съществуващите изследвания показват, че гените на еукариотния фактор за иницииране на транслация (eIF), като eIF(iso)4E, играят основна роля в резистентността към TuMV при Arabidopsis. Изследователите са използвали техниката за редактиране на генома CRISPR-Cas9 при китайското зеле, по-специално …

Обзор за създаването и потенциала на генно редактирани плодове и зеленчуци

Изследователи от Китайския селскостопански университет публикуваха обзорна статия за развитието и перспективите на генно редактирани плодове и зеленчуци в списанието „Качество и безопасност на храните“(Food Quality and Safety). Технологията за редактиране на гени предлага инструменти като CRISPR, TALENs и ZFNs, които позволяват точни промени в геномите на растения или животни …

ГМ – маруля и японско зеле показват антибактериална активност срещу E. coli

Изследователи от Националната академия на науките на Украйна и Номад биосайанс ООД в Германия произведоха генетично модифицирана (ГМ) маруля (Lactuca sativa L.) и мизуна (японско зеле) (Brassica rapa subsp. nipposinica var. laciniata), които синтезират Колицин М (ColM), неантибиотичен антимикробен протеин, открит в някои щамове на Escherichia coli (E. coli). E. …

Национален конкурс за младежко есе „Новите Геномни Техники за по-добър живот! Научено от природата и приложено в лабораторията!“

Конкурсът се организира от Информационният център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София. Участниците в конкурса са разпределени в две групи:  I група-ученици от VIII до XII клас II група- студенти и докторанти Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема. Оценяването ще се извърши от специално …

Покана за лекция за Новите Геномни Техники на проф. ВанБурен на 29.09.2023 в София

Светът днес е изправен пред предизвикателствата на променящия се климат, изхранването и качеството на живот на увеличаващото се население! С какво прилагането на Новите Геномни Техники (НГТ) в медицината, земеделието и индустрията могат да помогнат за подобряване на качеството на живот? Какви са постиженията и предизвикателствата! Защо Европейската Комисия организира …

Вещества от корените на царевица влияят върху добива на пшеница

Изследователи от Института по растителни науки към Uниверситета в Берн, Швейцария са показали, че специализирани метаболити, секретирани от корените на царевицата, влияят върху качеството на почвата и в някои полски опити този ефект увеличава добивите на пшеница, засадена след царевица в същата почва с повече от 4%. От предишни проучвания …