По-безопасни картофи, получени чрез CRISPR-CAS9

Стероидните гликоалкалоиди (SGAs) са токсични метаболити, които се срещат в растения от семейство Картофови (Solanaceae). Картофите съдържат стероидните гликоалкалоидите α-соланин и α-хаконин, които се синтезират от холестерол. Изследователският екип от Университет в Кобе Училище по селско стопанство, Япония, ръководен от Акиама Риота, има за цел разработването на линии картофи с …

В Бразилия започват да засаждат ГМ захарна тръстика

Около 100 производители на захар в Бразилия започнаха да засаждат първия одобрен за търговия сорт ГМ захарна тръстика. Разработен от бразилската компания за отглеждане и технология на захарна тръстика Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), за да бъде устойчив към стъблопробивач, ГМ захарна тръстика първоначално е засадена на 400 хектара земя. …

Учените създават земеделски култури, които пестят вода и са устойчиви на суша

Земеделието вече използва 90% от световните сладководните ресурси , но добивите трябва драстично да се увеличат, за да се изхрани нарастващото населението. За първи път учените са подобрили с 25 % начина, по който дадена култура използва водата, без да компрометират добива, като променят експресията на един ген, който се …

Три пестицидa вредят на пчелите, заяви Агенция по храните на ЕС

Европейската агенция за безопасност на храните заяви на 28 февруари в дългоочакван доклад, че три пестицидa, които понастоящем са частично забранени в ЕС, представляват риск за дивите и медоносните пчели. В доклада се казва, че „повечето употреби“ на трите неоникотиноидни пестицидa, които се основават на химическата структура на никотина и …

Нов подход за подобряване усвояването на азот, увеличаване на добива и ускоряване на цъфтежа при ориз

Азотните торове, прилагани като нитрати (NO3-) или амониеви соли (NH4+), подобряват добива на зърно от декър, но използването на азот в големи обеми води до замърсяване на водата и въздуха. Основните зърнени култури (като ориз и пшеница) усвояват само около 40% от приложения тор – останалите се губят във въздуха, …

След 21 години отглеждане на ГМ царевица по света – какво казват учените?

ГМ царевицата е сред най-широко отглежданите трансгенни култури в повече от 25 страни по света. Има и многобройни научни изследвания за влиянието върху земеделието и околната среда. Въпреки това, ползите и рисковете от отглеждането продължават да бъдат основа за дискусии, а опасенията за безопасността остават. Учените от Университета в Пиза, …

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ за ученици, студенти и докторанти на тема: „РАСТЕНИЯТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Конкурсът се организира от Информационният център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София, в рамките на проект СТАРБИОС2, програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС Участниците са разпределени в три групи: I група-ученици от V до VII клас II група- ученици от VIII до XII клас III група – студенти и докторанти Есетата …

Учени пренареждат „хаотичното“ родословно дърво на цитрусите

Портокали, мандарини, лимон и лаим –всички те са хибриди, получени от смесването на 10 „диви“ вида цитруси, произлизащи от един азиатски предшественик преди около осем милиона години, съобщиха учени в сп. Nature. Екип от учени секвенираха геномите на 60 вида цитруси, за да построят родословното (филогенетичното) им дърво, достигайки до …

Европейският съд решава дали някои нови технологии за селекция (НТС) попадат извън регулациите за ГМО

На 18 януари 2018 г. генералният адвокат (ГА) Михаел Бобек от Европейския Съд публикува своето консултативно правно становище относно това дали и как организмите, получени в резултат на комбинирането на няколко конвенционални и нови технологии за селекция (НТС), трябва да бъдат регулирани в рамките на Европейското законодателство за генетично модифицираните …

Ген за аквапорин от ябълка увеличава размера на плодовете и повишава толерантността към засушаване при домата

Водният дефицит намалява значително растежа и продукцията при ябълките и е в ущърб на качеството и размера на плодовете. Поради тази причина, ефективността в усвояването на водата е от основно значение при отглеждане на ябълки. Едно ябълково дърво с добри земеделски качества трябва да може ефективно да абсорбира и транспортира …