Mълчание на гена SLPL при домат води до повишена твърдост на плода и устойчивост към разваляне

Пектат лиазните гени са известни с това, че са потенциални кандидати за повишаване твърдостта на плодовете. Въпреки това потенциалът на тези гени за увеличаване срока на годност на плодовете след прибиране на реколтата не е напълно изследван. В публикувана наскоро статия в Plant Biotechnology Journal, екип от учени с водещ изследовател Lu Yang и кореспондиращ автор Zhengguo Li от университета Chongqing в Китай идентифицира 22 пектат лиазни гена при домат. Един от тези гени SLPL показващ доминантна експресия по време на узряването на плодовете е използван в експерименти по генно-мълчание. Получените растения с подтисната експресия на гена показват повишена твърдост на плода, устойчивост към разваляне и към патогени. В сравнение с дивия тип, получените растения са с повишени нива на целулоза и хемицелулоза, докато нивата на водоразтворимия пектин са понижени. В съответствие с това се наблюдава повишена активност на ензимите пероксидаза, супероксид дисмутаза и каталаза. Като цяло в растенията с подтисната експресия на гена SLPL се наблюдават високи нива на диференциално експресиращи се гени участващи в хормоналната сигнализация, модифицирането на клетъчните стени, оксидативния стрес и устойчивостта на патогени. Получените резултати показват, че пектат лиазните гени са от съществено значение за омекването на плодовете и устойчивостта на патогени, което може да бъде използвано за повишаване на издръжливостта на доматите и други месести плодове след прибиране на реколтата.

 

Източник: Crop Biotech Update

Цитирана статия:

Yang, L., Huang, W., Xiong, F., Xian, Z., Su, D., Ren, M. and Li, Z. (2017) Silencing of SlPL, which encodes a pectate lyase in tomato, confers enhanced fruit firmness, prolonged shelf-life and reduced susceptibility to grey mould. Plant Biotechnol. J., https://doi.org/10.1111/pbi.12737

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page