EU-SAGE интерактивна база данни за генно редактирани земеделски култури

Европейската мрежа за устойчиво земеделие чрез генно редактиране (EU-SAGE) публикува интерактивна база данни за генно редактирани култури. Базата данни показва, че генното редактиране се използва при много земеделски култури за подобряване на различни белези, много от които могат да допринесат за по-устойчиво земеделие.

EU-SAGE базата данни представя актуални научни доказателства за приложението на генното редактиране при земеделски култури в световен мащаб. В момента съдържа повече от 500 записа и базата данни ще се актуализира често с най-новите научни изследвания. Различни елементи, включително растителни видове и белези, могат да бъдат филтрирани в базата данни, което ще помогне за решаване на конкретни въпроси и ще подкрепи заключенията, свързани с бъдещи политически дискусии относно тази иновация в селекцията на растения.

По-долу са някои от изводите от базата данни:

Генното редактиране се прилага в повече от 60 различни земеделски култури, основно при ориз, домати, царевица, соя и пшеница.

Признаците на подобрените култури са разнообразни и подходящи за фермерите (с агрономическа стойност), както и за потребителите (за хранене).

Повечето от приложенията на генното редактиране са култури с насочени, малки генетични промени, подобни на генетичните промени, въведени в култури с конвенционални методи за селекция.

Базата данни е достъпна тук 

Обобщение за базата данни е публикувано в научното списание „Trends in Plant Science“ (Dima, O. Heyvaert Y., Inzé, D. 2022 Interactive database of genome editing applications in crops and future policy making in the European Union.)

Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page